ANBI status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en een aantal gegevens op internet publiceren. Hieronder zijn deze gegevens te lezen.

Gegevens

Naam: Stichting Dogateers United
Postadres: Statenweg 20, 5428 GG Venhorst
Telefoonnummer: +31 6 15955504
KvK nummer: 82004242
RSIN-nummer: 8623.01.166
Bankrekening: NL77RABO0368802175
Mail bestuur: dogateers.united@gmail.com

Bestuursleden

Voorzitter: Jifke van Popering - van de Linde
Penningmeester & secretaris: Henriette Steeghs

Onze Missie

Het succesvol begeleiden van honden (rescuehonden danwel honden in nood die op zoek moeten naar een nieuwe mand) - met respect voor hun behoeftes - naar hun passende mand. Hierna de adoptanten van de geplaatste honden naar ons beste kunnen met raad en daad bijstaan en op een zo goed mogelijke wijze op maat nazorg leveren

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn gekoppeld aan de missie:

  • met de (Spaanse) initiatieven onderhouden we een nauw contact over de honden die zijn gered en de follow-up tijdens hun verblijf aldaar
  • met de eigenaren van honden houden we contact die zich aanmelden voor ondersteuning van herplaatsen van een hond
  • de te bemiddelen honden worden in een album op facebook gepost en deze informatie wordt regelmatig updated
  • het promoten van de honden geschiedt via de diverse kanalen
  • deel van de adoptieprocedure is het voeren van telefonische intakes. Daarna volgt een huisbezoek
  • transport organiseren voor de hondjes die mogen gaan reizen
  • bij de hondjes die via onze stichting zijn geplaatst verlenen wij nazorg en staan we de adoptanten met raad en daad bij onder begeleiding van een gecertificeerde hondencoach
  • deel van het contact onderhouden zal ook zijn door het organiseren van meet & greet danwel contactmomenten gedurende het jaar

Inkomsten en vermogen

Stichting Dogateers United vraagt € 375,00 per adoptiehond als bijdrage voor de adoptiekosten. Daarvan gaat er een groot deel naar de rescuer voor de gemaakte kosten, het vervoer, de lijnen, het veiligheidstuig en de halsband. Daarnaast proberen we door middel van onze veiling, door middel van loterijen, donaties, het deelnemen aan sponsorkliks en het verzamelen van spaarzegels geld op te halen om in te zetten voor de honden die het nodig hebben en proberen we met fundraising geld op te halen dat ten goede komt aan de rescuers danwel adoptanten.

Bezoldiging medewerkers

Onze medewerkers doen alle werkzaamheden onbezoldigd.

Administratie

Onze administratie wordt verzorgd door Henriette Steeghs.

Jaarverslag & Jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2023 zullen worden opgemaakt na uiterlijk in februari 2024. Via een link zullen deze via de website beschikbaar worden gesteld.